Publicaties

 


Echografie is een vak

5 november 2015 | Medisch contact

  • Oscar Jansen, radioloog, lid commissie van advies van de Nederlandse Echografie Academie (NEAc)
  • Stephan Konijnenberg, huisarts, voorzitter Vereniging voor Huisarts-Echografisten
  • Constantijn Pleiter, radioloog, lid commissie van advies van de NEAc

 

Echo hoort ook in huisartspraktijk

25 maart 2010 | Medisch Contact

  • J.A.G. van Bemmel, huisarts in Amersfoort
  • K. Vrijmoet, huisarts in Soest

 

Protocol DVT-DBC

Dit protocol behelst op een overzichtelijk wijze weer te geven hoe de huisarts DVT van het been in beeld kan krijgen, alsmede hoe te handelen naar bevindingen, c.q. ook de behandelingen beschrijven, naar NHG richtlijn hierover. Het dient een handvat te zijn ook voor vergoeding via de verzekeraars.

Protocol DVT door huisarts-echografisten

Secretariaat:
Looierij 30
5481 AT Schijndel
contact@vvhe.nl