Kwaliteit

In de Commissie kwaliteit van de VvHE zijn de volgende leden actief:

  1. Bojan Majdandzic, huisarts te Breda,
  2. Machteld Langenberg- Ledeboer, huisarts te ’s Hertogenbosch, Gezondheidscentrum Den Bosch West.
  3. Nienke Esselink, huisarts Amsterdam
  4. Stephan Konijnenberg, huisarts te Schijndel

Doelstelling van de Commissie Kwaliteit:

– Het ontwikkelen van het kwaliteits document

In overleg met het bestuur is een kwaliteits document tot stand gekomen, wat een richtlijn moet zijn voor alle huisartsen, die echografie in de dagelijkse praktijk uitoefenen. Daarin ligt het protocol vast, en tevens een aantal afspraken, van belang voor een goede kwaliteit van echografie.

– Het ontwikkelen van protocollen:

Protocollen zijn nodig om zeker te zijn van een uniforme werkwijze door alle huisartsen, die echografie uitoefenen in de praktijk. Zeker moet zijn dat alle huisartsen eenzelfde werkwijze volgen, en zorgen voor goede kwaliteit echografie. Er moet een eenduidige, volledige verslaglegging zijn, zodat de beelden toetsbaar zijn, en als noodzakelijk te overleggen zijn. Onderling is afgesproken, dat er overleg structuren zijn tussen huisartsen onderling, in de vorm van intervisie, maar ook de mogelijkheid voor advies door geregistreerde radiologen, zoals NEAC of Radiology4U.

Tot nu toe zijn protocollen ontwikkeld mbt

Kwaliteitshandboek Abdominale Echografie voor Huisartsen

– urologie: flankpijn/ nieren/ blaas/ prostaat in ontwikkeling, actie BM

– gynaecologie in ontwikkeling, actie  NE

– diepe veneuze thrombose, actie MP

– MSU: schouder in ontwikkeling, actie ML en SK

– Aorta BM

– hernia inguinalis ML

Secretariaat:
Looierij 30
5481 AT Schijndel
contact@vvhe.nl