Vereniging van Huisarts-Echografisten

 

Website van de vereniging van huisarts-echografisten, bedoeld voor alle leden en geïnteresseerde professionals.

De vereniging is begin 2015 notariëel vastgelegd, voortkomend uit de VEGE (Vereniging voor Eerstelijns Gecertificeerde Echografisten). Sinds november 2012 heeft het 2-koppige bestuur de VEGE vervangen door de VvHE. Met ons nieuwe logo (dank aan Stoerontwerp te Breda) en deze vernieuwde website (dank aan Houtvrij te Delft) hopen we een nieuwe weg te zijn ingeslagen.

De VvHE heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van echografisch onderzoek door huisartsen hoog te houden en te waarborgen. De VvHE adviseert de CHBB over nascholingseisen en (her)registratie eisen. Ook vormt de VvHE een kwaliteitsoverleg met diverse echografie experts in het veld. Dit heeft bijvoorbeeld in juli 2015 het huidige kwaliteitshandboek abdominale echografie tot stand gebracht. Voorts speelt de VvHE een centrale rol in het overleg met zorgverzekeraars als het gaat om contractering van eerstelijns echografische diagnostiek door huisartsen. Tot slot wil de VvHE wetenschappelijk onderzoek entameren en zoekt daarbij partners en leden om hierbij de helpen.

Huisarts-echografist, wordt lid van onze vereniging!

 

Secretariaat:
Looierij 30
5481 AT Schijndel
contact@vvhe.nl

Echografie als moderne stethoscoop

Lees in bijgevoegd artikel uit MEDZ, het periodieke verenigingsblad van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, geschreven door Marcel van Philips. MedZ4 Echo als stethoscoop

Lees meer

Echografie is een vak

ECHO’S MAKEN BUITEN DE RADIOLOGIEPRAKTIJK VERGT GEDEGEN OPLEIDING Echografie is een vak MEDISCH CONTACT | 5 NOVEMBER 2015 Door: Oscar Jansen radioloog, lid commissie van advies van de Nederlandse Echografie Academie (NEAc) Stephan Konijnenberg huisarts, voorzitter...

Lees meer

Nieuws

We zijn druk bezig als bestuur om de VEGE een flinke doorstart te geven, zo ook deze website. Zoals u zult zien is hij nog niet volledig af, maar er wordt hard aangewerkt. Hij is online gekomen, zodat ook u opmerkingen kan maken, adviezen etc.  Voor de recentste...

Lees meer