Lidmaatschap

 

Het VvHE lidmaatschap houdt in dat men gebruik kan maken van de vereniging. De vereniging is er van en voor huisarts-echografisten. In de doelstellingen wordt duidelijk wat een lid van ons kan verwachten.

De contributie van 2015 bedroeg €100 (startbedrag)

De contributie van 2016 bedraagt €150 (vastgesteld op de ALV vorig jaar)

Om de VvHE tot een professionele organisatie te ontwikkelen zijn meer geld, daarmee een hogere contributie en meer leden nodig. Dit willen we de komende tijd uitwerken en bespreken in de eerstvolgende ledenvergadering.