Vergoedingen & overleg zorgverzekeraars

 

contact personen :

Regio Zuid:

VGZ: Marc Able, Coöperatie VGZ UA
Zorginkoper Integrale Zorg regio Zuid-Oost
Kennedyplein 300 | 5611 ZV | Eindhoven
Postbus 445 | 5600 AK | Eindhoven
06 – 814 24 894 | 088 – 131 60 90 | m.able@vgz.nl | www.vgz.nl

CZ: Casper Besters

Zorginkoper Huisartsenzorg, Versterking 1e lijn & Ketenzorg
Tel.: (076) 524 3456
Email: casper.besters@cz.nl

Menzis: 

Secretariaat:
Looierij 30
5481 AT Schijndel
contact@vvhe.nl